Norsminde Yachtklub

Havnen
Gæsteinfo
Anduvning
Bestyrelsen
Mail til havnen

Yacht-
klubben

Klubliv
Bestyrelsen
Kalender
Links
Mail til klubben

Jolle-
klubben

Bestyrelsen

Kajak-
klubben

Bestyrelsen

Optimisterne
Bestyrelsen
Aktivitetsplan

Mail til webmaster

Norsminde Havn

Ortofoto fra 1995 vises med tilladelse fra Kampsax Geoplan

Norsminde lystbådehavns og Norsminde Yachtklubs hjemmeside er under fornyelse.

Har du spørgsmål til havn eller klub så kontakt venligst nedenstående.

Havneplads: Ole Svenningsen 8693 3321 / 2149 5643.

E-mail:  o.s@privat.dk

Sejlerskolen: Gert Eilenberger 8693 0788 / 4079 0695.

E-mail:  gert.eilenberger@mail.dk

Jolleafdeling: Per Dalgaard 8629 1035 / 3055 6710.

E-mail:  dyt@mail.dk

Øvrige spørgsmål:
Finn Hansen 8693 1976 / 2014 1120. E-mail.  fvh@email.dk
Bjarne Pors 8654 3440 / 4045 6190. E-mail:  porsodder@mail.tele.dk