Norsminde Yachtklub

Havnen
Gæsteinfo
Anduvning
Bestyrelsen
Mail til havnen

Yacht-
klubben

Klubliv
Bestyrelsen
Kalender
Links
Mail til klubben

Jolle-
klubben

Bestyrelsen

Kajak-
klubben

Bestyrelsen

Optimisterne
Bestyrelsen
Aktivitetsplan

Mail til webmaster

Bestyrelsen

Formand

Agnar Hovgesen
Lyngbakkevej 10
8220 Brabrand
Tlf: 86262228
e-mail:
Ivah@post7.tele.dk

Kasserer

Sven Ehlers Pedersen
Hørmarken 7
8362 Hørning
Tlf: 86922507
e-mail:
sven.ehlers@get2net.dk

Sekretær

Karl-Erik Christensen
Sejs søvej 89
8600 Silkeborg
Tlf: 86846997
e-mail:
karl-erik.christensen@mail.dk

Materialeforvalter

Knud Clausen
Lindøvænget 19, True
8361 Mundelstrup
Tlf: 86240879
e-mail:
jonna.knud.clausen@mail.tele.dk

Festudvalg

Bjarne Pors
Enghaven 4
8300 Odder
Tlf: 86543440
e-mail: porsodder@mail.tele.dk

Sejludvalg

Henning Rasmussen
Skoleparken 122
8330 Beder