Norsminde Yachtklub

Havnen
Gæsteinfo
Anduvning
Bestyrelsen
Mail til havnen

Yacht-
klubben

Klubliv
Bestyrelsen
Kalender
Links
Mail til klubben

Jolle-
klubben

Bestyrelsen

Kajak-
klubben

Bestyrelsen

Optimisterne
Bestyrelsen
Aktivitetsplan

Mail til webmaster

Norsminde Jolleklub

Bestyrelsen pr NOV 1999

Formand Poul Nielsen, Blegevej 52, 8300 Odder
Næstformamd Frank Jacobsen, frankjac@post10.tele.dk
Sekretær Karina V Jensen
Brofoged Kurt Andersen
Bådsmand Preben Kristensen
Kasserer Bent Kristensen

Norsminde Jolleklubs vedtægter indledes med:

§1
Norsminde Jolleklub er en forening, der har til formål at være samlingssted for jolle- og motorbådssejlere, som enten har en registreret bådplads i Norsminde Lystbådehavn eller er registreret medejer af båden.
Det er endvidere foreningens formål, gennem den valgte bestyrelse, at varetage medlemmernes interesser, såvel indenfor foreningens rammer, som overfor Fonden Norsminde Lystbådehavn, offentlige myndigheder mv.
Endvidere skal foreningen i videst muligt omfang informere om sikkerhed til søs.