Norsminde Yachtklub

Havnen
Gæsteinfo
Anduvning
Bestyrelsen
Mail til havnen

Yacht-
klubben

Klubliv
Bestyrelsen
Kalender
Links
Mail til klubben

Jolle-
klubben

Bestyrelsen

Kajak-
klubben

Bestyrelsen

Optimisterne
Bestyrelsen
Aktivitetsplan

Mail til webmaster

Aktivitetskalender
for sæson 2001

Dato Tid Arrangement
13-jan 12.00 Restaurant "Frække Delle"
16-jan 19.00 NYSK Introduktions- og teoriaften
10-feb 12.00 Restaurant "Frække Delle"
17-feb 11.00 Rundvisning på Århus Havn
21-feb 19.00 Tre år på verdenshavene
10-mar 12.00 Restaurant "Frække Delle"
20-mar 19.00 NYSK Teori og praktik
21-mar 19.00 Filmaften (bl.a. Havnens tilblivelse)
27-mar 19.00 Sejlermøde med sejludvalget
07-apr 07.00 1. søsætning
11.30 Søsætningspølser
09-apr NYSK første aftensejlads
28-apr 07.00 2. søsætning
11.30 Søsætningspølser
29-apr 10.00 Oprydning på havnearealet og klubhus
14.00 Standerhejsning og kaffe/kage
02-maj 19.00 Første aftensejlads i sæsonen
05-maj 19.00 Forårsfest i klubhuset
02-04-jun Pinsetur til Nappedam
20-jun 19.00 Sidste aftensejlads inden sommerferien
21-jun NYSK sidste aftensejlads inden sommerferien
23-jun 18.00 Skt. Hansaften på havnen - grillen er tændt
Sommerferie
30-jul NYSK første aftensejlads efter sommerferien
08-aug 19.00 Første aftensejlads efter sommerferien
11-12-aug Culottetur til Mårup
18-aug NYSK mesterskaber
19-aug 09.00 Klubmesterskaber
25-aug Petanque Samsø vs Norsminde
29-aug 18.30 Aftensejladserne starter 1/2 time tidligere
16-sep 09.00 Tunø Rundt - kapsejlads
26-sep 18.30 Sæsonens sidste aftensejlads
27-sep NYSK sidste aftensejlads
13-okt 07.00 1. ophaling
11.30 Ophalingspølser
27-okt 14.00 Standerstrygning med kaffe/kage
19.00 Afriggerfest i klubhuset
03-nov 08.00 2. ophaling
11.30 Ophalingspølser
08-nov 19.00 Generalforsamling i klubhuset
01-dec 12.30 "Frække Delle" ønsker glædelig jul
06-dec 19.00 Andespil og NP-lotto